Innowacyjne produkty do zastosowań przyszłości

Internet rzeczy, cyfryzacja, inteligentne domy: DewertOkin jest jednym z najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw w obszarze techniki napędów. Wykwalifikowani pracownicy o wieloletnim know-how stale pracują nad innowacyjnymi produktami, aplikacjami i rozwiązaniami systemowymi do najróżniejszych obszarów zastosowań. Na pierwszym planie są przy tym zawsze innowacje, dające użytkownikowi rzeczywistą wartość dodaną, które uzupełniają naszą ofertę produktów, a także sprawiają, że istniejące produkty są jeszcze wydajniejsze i jeszcze wszechstronniejsze. Liczne zgłoszenia patentów i wzorów użytkowych, składane każdego roku, są dowodem wydajności i silnego potencjału innowacyjności.

Cyfryzacja i sieci w centrum uwagi

W sektorze medycznym DewertOkin opracowuje produkty dla opieki przyszłości. Innowacyjne Dewert Care® Connect nie tylko automatycznie wykrywa podłączone peryferia, lecz łączy łóżka do opieki długoterminowej wraz z ich czujnikami z dyżurką pielęgniarską w szpitalu. Pozwala to na poprawę jakości monitoringu pacjentów i dba o bezpieczeństwo opieki i jej dostosowanie do potrzeb.

Ponadto DewertOkin w swojej jednostce technologicznej w Hamburgu opracowuje aplikacje mobilne i zindywidualizowane dla klientów projekty cyfrowe z obszaru internetu rzeczy, systemów chmurowych i backend. W ten sposób DewertOkin stale wspomaga cyfryzacje i łączenie w sieci swoich produktów i rozwija intuicyjność ich obsługi.