E-mail Zapytanie Newsletter

Oparty na magistrali system sterowania Dewert Care® Connect

Inteligentne podłączenie i wykrywanie peryferiów
Maksymalnie przyjazne w zastosowaniu przez producentów łóżek dla pacjentów i łóżek pielęgnacyjnych dzięki funkcji plug and play: Oparty na magistrali system sterowania Dewert Care® Connect (DCC) z Dewert MCL V jako jednostką sterowania opiera się na komunikacji magistralnej i samodzielnie rozpoznaje wszelkie podłączone peryferia. Dzięki tej bezpośredniej komunikacji system doskonale rozpoznaje piloty, czujniki, akumulatory i inne podzespoły. Wcześniejsze programowanie nie jest konieczne, dzięki czemu system Dewert Care® Connect, w porównaniu z tradycyjnymi systemami, zapewnia wysoki stopień oszczędności czasu i kosztów podczas instalacji. Dostosowanie wszystkich pilotów i elementów obsługi w systemie opartym na magistrali jest możliwe niezależnie od sprzętu, ponieważ oprogramowanie pozwala na przypisanie do przycisków różnych funkcji bez wprowadzania fizycznych modyfikacji pilota.


Zalety dla klienta:

 • Łatwa realizacja skomplikowanych zastosowań
 • Elastyczność w projektowaniu i dostosowaniu łóżek
 • Odpowiednie do potrzeb szybkie modyfikacje i zmiany
 • Oparte na oprogramowaniu dostosowanie elementów – szybko, łatwo i ekonomicznie
 • Wielostopniowe zwalniania i blokowanie napędów i funkcji
 • Stałe informacje o stanie i informacje serwisowe o systemie i pacjencie
 • Bezpieczeństwo i niezawodność dla usługodawców i personelu pielęgnacyjnego


Rozwiązanie z dziedziny oprogramowanie do szybkiego projektowania
Dzięki Dewert Care® Connect można szybko i łatwo indywidualnie projektować i w dowolnym momencie optymalizować produkty. Jest to możliwe dzięki specjalnemu oprogramowaniu Dewert do systemu sterowania MCL V. Oprogramowanie MCL V umożliwia konfigurację profili ruchowych oraz dokładne definiowanie i kontrolę poszczególnych pozycji i punktów kolizyjnych w odpowiednich produktach. W konsekwencji system sterowania Dewert Care® Connect zapewnia optymalizację czasową i kosztową fazy projektowania i skraca procesy projektu, zatwierdzenia i rozruchu.


Oparty na magistrali system sterowania i monitoring pacjenta w jednym
Dewert MCL V, serce systemów Dewert Care® Connect Systems odczytuje wszystkie istotne dane pacjenta w czasie rzeczywistym. Dzięki podłączonym czujnikom sterownik potrafi np. zarejestrować funkcję alarmu out-of-bed. Informacje o stanie pacjenta można przesłać bezpośrednio do dyżurki pielęgniarskiej w klinice. Dzięki systemowi sterowania personel pielęgnacyjny ma centralny dostęp do stanu wielu łóżek, co pozwala szybko reagować na zmiany i stany krytyczne. Pacjenci uzyskują dzięki temu bezpieczną opiekę, dostosowaną do ich potrzeb.
Ponadto sterownik Dewert MLC V umożliwia odczyt wszystkich istotnych dla systemu danych techniki sterowania i napędów. W dowolnym momencie widać, ile cykli wykonano, w jakim kierunku przesuwają się dołączone napędy i w których miejscach mogły wystąpić przeciążenia.


Liczne zastosowania
Dewert Care® Connect może być stosowany w różnych rodzajach aplikacji. Można do nich zaliczyć np. łóżka komfortowe z rozszerzonym zakresem regulacji: System sterowania umożliwia tu np. bezproblemową realizację funkcji wstawania lub rozszerzenie części na nogi. Dzięki sześciu dołączanym napędom Dewert, oparty na magistrali system sterowania Dewert Care® Connect jest idealnym rozwiązaniem do zastosowań z dużymi obciążaniami, jak np. łóżka podwójne o indywidualnych profilach ruchu. Dodatkowo można realizować inne zastosowania z najwyższej półki, kładące szczególny nacisk na inteligentną komunikację oraz na funkcje monitoringu stanu i błędów.


Najważniejsze cechy i korzyści w zestawieniu

 • Automatyczne wykrywanie wszelkich peryferiów
 • Prosta i szybka realizacja skomplikowanych zastosowań
 • Szybka optymalizacja i dostosowanie w fazie projektowania
 • Efektywna, oparta na oprogramowaniu konfiguracja sterownika i elementów obsługi
 • Informacje o stanie i informacje serwisowe o systemie i pacjencie
 • Bezpieczna, dostosowana do potrzeb opieka nad pacjentami

Produktinformationsanfrage PL

Więcej pytań?
captcha