DewertOkin - Newsletter ElektroG
Już teraz produkty DewerOkin GmbH są sklasyfikowane i zarejestrowane zgodnie z europejską dyrektywą WEEE.
If the newsletter is not displayed correctly, please click here.

Szanowni Państwo!

Już teraz produkty DewerOkin GmbH są sklasyfikowane i zarejestrowane zgodnie z europejską dyrektywą WEEE. Jako nasi klienci mają Państwo możliwość bezpłatnego oddawania podzespołów elektrycznych DewertOkin w komunalnych punktach zbiórki i odbioru w Niemczech. W związku z rosnącą ilością odpadów elektrycznych i elektronicznych wspólnie i aktywnie przyczyniamy się do ochrony środowiska. Oficjalny numer, pod którym jesteśmy zarejestrowani (nr WEEE) to: DE 81994808

Czym jest dyrektywa WEEE oraz ustawa ElektroG?

Dyrektywa UE „Waste of Electrical and Electronic Equipment” (WEEE) ma na celu unikanie odpadów pochodzących z urządzeń elektrycznych i elektronicznych albo ograniczenie ich ilości poprzez recycling i ponowne użycie. Określa ona minimalne wymagania dotyczące postępowania ze zużytymi urządzeniami. Niemiecka ustawa o urządzeniach elektrycznych i elektronicznych (ElektroG) implementuje tę dyrektywę do prawa niemieckiego. W konsekwencji zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne poddawane są ekologicznemu odzyskowi. Wydłuża to odpowiedzialność za produkt na cały cykl życia urządzeń. Wraz z nowelizacją ElektroG z dnia 15 sierpnia 2018 r. zakres zastosowania ustawy zostaje poszerzony o podzespoły elektryczne, znajdujące się w ofercie DewertOkin. 

Jak przebiega proces odbioru?

Dzięki rejestracji WEEE DewertOkin proces odbioru jest bardzo prosty: Urządzenia DewertOkin można bezpłatnie oddawać w odpowiednich punktach zbiórki i odbioru. Katalog około 2000 komunalnych punktów zbiórki i odbioru można znaleźć pod tym linkiem.

Urządzenia elektryczne i elektroniczne są tam posegregowane według sześciu grup, tak aby podczas przygotowania do ponownego wykorzystania i obróbki urządzeń lepiej spełnić stawiane wymagania. Na zakończenie procesu obróbki surowce takie jak metale czy tworzywa sztuczne mogą zostać wykorzystane na przykład do wytworzenia nowych produktów albo odzysku energii. 

Więcej informacji o rejestracji WEEE można uzyskać klikając poniższy link:

Link

The exchange of messages by e-mail is for information purposes only. Legal declarations are not associated with this, nor are any warranties of characteristics. As a matter of principle, only our product description is considered to be the quality of the goods. This email contains confidential and/or legally protected information. If you are not the correct addressee or have received this e-mail by mistake, please inform the sender immediately and destroy the e-mail. Unauthorized copying and forwarding of this e-mail is not permitted.