Rezygnacja

Rezygnacja z otrzymywania newslettera została przeprowadzona prawidłowo.