O DewertOkin

PRZYSZŁOŚCIOWA TECHNIKA NAPĘDOWA OD JEDNEGO DOSTAWCY

DewertOkin GmbH jest od roku 1982 synonimem nowatorskich rozwiązań w obszarze techniki napędowej i systemowej. W kolejnych latach przedsiębiorstwo ciągle się rozwijało, poszerzając swe portfolio o segment techniki okuć. Jako część DewertOkin Technology Group Co., Ltd., działu Phoenix Mecano AG, zajmujemy dzięki naszym lokalnym kontaktom optymalną pozycję na arenie międzynarodowej.

 

NIEZAWODNA TECHNOLOGIA DLA KAŻDEGO WYZWANIA

W ścisłej współpracy z naszymi klientami opracowujemy, wykonujemy i dystrybuujemy rozwiązania dla segmentów Bedding, Seating, Medical i Office wraz z naszym zakładem produkcyjnym w Europie, DewertOkin Kft Nasze technologie znajdują zastosowanie między innymi w regulowanych fotelach, krzesłach, stołach i łóżkach. Jako dostawca kompleksowych rozwiązań stawiamy na całościową ofertę rozwiązań napędowych, systemowych i okuć.


DEWERTOKIN: TWÓJ MOCNY PARTNER

DewertOkin GmbH jest ukierunkowany w Europie na pełną obsługę klienta i oferuje zamknięty łańcuch jakości oraz wydajne i nowatorskie, kompleksowe rozwiązania.

Z naszą węgierską firmą produkcyjną DewertOkin Kft. łączy nas ścisła współpraca. Nasz partner produkuje nie tylko wydajnie, ale i zgodnie z naszymi wysokimi standardami jakościowymi rozwiązania napędowe i systemowe dla obszaru europejskiego. Kolejnymi priorytetami węgierskiej placówki są zakupy, rozwój produktów i zapewnienie jakości. Zoptymalizowana pod kątem procesów i zautomatyzowana produkcja zapewnia minimalizację błędów i dlatego jest niezbędnym narzędziem w zapewnianiu jakości

 

WYSOKI STANDARD JAKOŚCI I ŚWIADOMOŚĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI

Rozwój naszych nowych produktów opiera się na konstrukcji platformowej, która ma na celu wielokrotne wykorzystanie kluczowych komponentów. Dzięki racjonalnym zakupom i ciągłej optymalizacji łańcucha dostaw osiągamy korzyści skali, minimalizujemy nasz ślad węglowy, osiągając jednocześnie dobry potencjał dostaw.

Nasze produkty są opracowywane i produkowane zgodnie z restrykcyjnymi regulacjami i wytycznymi, mającymi na celu ochronę środowiska. Zarówno na płaszczyźnie ekologicznej, jak i socjalnej, kierujemy się zasadą zrównoważonego rozwoju. Nasze rozwiązania napędowe projektujemy tak, aby były produkowane w sposób maksymalnie oszczędzający zasoby, pracowały w sposób energooszczędny i nadawały się do recyklingu. Odpowiedzialne i wydajne wykorzystanie zasobów przy stale rosnącej jakości procesów produkcyjnych to centralne zadanie, jakie narzuciła sobie spółka DewertOkin GmbH