Jakość i środowisko

Podstawa
Dążenie do satysfakcji klientów i ochrony środowiska naturalnego to główny cel naszej aktywności. Ekologiczne produkty i procesy, sprawne i innowacyjne działanie, elastyczność oraz niezawodność, a także zapewnienie deklarowanych cech naszych wyrobów i usług to podstawa działalności spółki DewertOkin GmbH.

Cel: zero błędów
„Zero błędów” lub „100% pewności” – to nasz cel. Nie tylko pozytywnie wpływa to na jakość naszej pracy i podwyższa bezpieczeństwo produktów, lecz także zmniejsza obciążenie środowiska naturalnego oraz ponoszone przez nas koszty. Ta zasada to fundament, na jakim budujemy naszą dochodowość i zapewniamy konkurencyjność oraz satysfakcję klientów.

 

Jakość przez myślenie i działanie
Aby osiągnąć cele jakościowe i ekologiczne, musimy nieustannie rozwijać umiejętności wszystkich pracowników i szkolić ich w zakresie myślenia i działania na rzecz klientów i jakości.

 

Jakość i odpowiedzialność za środowisko – dobry przykład kierownictwa
Kadra kierownicza jest wzorem dla naszych pracowników. Przełożeni muszą określać jasne, osiągalne cele i wspierać pracowników w ich realizacji. Kadra kierownicza ponosi odpowiedzialność za osiąganie tych celów.

 

Ciągłe doskonalenie
Nieustannie kontrolujemy stosowane struktury, produkty, procesy i technologie, aby poddawać je doskonaleniu i ustawicznie je rozwijać. Nasi pracownicy aktywnie angażują się na tym polu. Każdy z pracowników, poprzez odpowiedzialne i świadome działanie, przykłada się do realizacji celów przedsiębiorstwa, podwyższania jakości i ochrony środowiska naturalnego.

 

Pełna satysfakcja klientów
Chcemy inspirować naszych klientów i współpracować z nimi długoterminowo. W konsekwencji wysoka jakość produktów i usług, troska o środowisko, całkowita terminowość i krótki czas dostawy należą do najważniejszych celów przedsiębiorstwa.

 

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników mają najwyższy priorytet. Jesteśmy przekonani, że praca zgodna z zasadami bezpieczeństwa i poszanowaniem zdrowia działa na korzyść nie tylko pracowników, lecz tak jak jakość przekłada się na jakość przedsiębiorstwa.

 

Energia i środowisko

Dążenie do obniżenia zużycia energii, wzrostu efektywności jej wykorzystania oraz zastosowania odnawialnych źródeł energii to ważne kroki w kierunku ochrony i zachowania środowiska naturalnego, podejmowane przez spółkę DewertOkin.

 

Tworzymy kryteria ekologiczne, mierzymy naszą efektywność środowiskową, wyznaczamy cele, które pozwolą nam ją zwiększyć i informujemy o tych działaniach. A wszystko to zgodnie z ustawami i przepisami ochrony środowiska, do których przestrzegania się zobowiązaliśmy. Nasi pracownicy są przy tym naszymi najważniejszymi partnerami. Informujemy ich, jakie konsekwencje dla środowiska mają ich działania i przeprowadzamy szkolenia w tym zakresie.

 

Jakość i środowisko a międzynarodowa konkurencja
Aby dowieść międzynarodowej konkurencyjności spółki DewertOkin GmbH za cel postawiliśmy osiągnięcie kluczowych wskaźników efektywności (KPI). Zaliczają się do nich efektywność środowiskowa oraz jakość.

 

Zarząd
Dr. Josef Groß


Do pobrania:   
DIN ISO 9001:2015 (pdf, 312 KB) (EN)