Jakość i środowisko

Jakość i środowisko

Podstawa
Dążenie do satysfakcji klientów i ochrony środowiska naturalnego to główny cel naszej aktywności. Ekologiczne produkty i procesy, sprawne i innowacyjne działanie, elastyczność oraz niezawodność, a także zapewnienie deklarowanych cech naszych wyrobów i usług to podstawa działalności spółki DewertOkin GmbH oraz nasza węgierska firma produkcyjna DewertOkin Kft.

 

Cel: zero błędów
„Zero błędów” lub „100% pewności” – to nasz cel. Nie tylko pozytywnie wpływa to na jakość naszej pracy i podwyższa bezpieczeństwo produktów, lecz także zmniejsza obciążenie środowiska naturalnego oraz ponoszone przez nas koszty. Ta zasada to fundament, na jakim budujemy naszą dochodowość i zapewniamy konkurencyjność oraz satysfakcję klientów.

 

Jakość przez myślenie i działanie
Aby osiągnąć cele jakościowe i ekologiczne, musimy nieustannie rozwijać umiejętności wszystkich pracowników i szkolić ich w zakresie myślenia i działania na rzecz klientów i jakości.

 

Jakość i odpowiedzialność za środowisko – dobry przykład kierownictwa
Kadra kierownicza jest wzorem dla naszych pracowników. Przełożeni muszą określać jasne, osiągalne cele i wspierać pracowników w ich realizacji. Kadra kierownicza ponosi odpowiedzialność za osiąganie tych celów.

 

Ciągłe doskonalenie
Nieustannie kontrolujemy stosowane struktury, produkty, procesy i technologie, aby poddawać je doskonaleniu i ustawicznie je rozwijać. Nasi pracownicy aktywnie angażują się na tym polu. Każdy z pracowników, poprzez odpowiedzialne i świadome działanie, przykłada się do realizacji celów przedsiębiorstwa, podwyższania jakości i ochrony środowiska naturalnego.

 

Pełna satysfakcja klientów
Chcemy inspirować naszych klientów i współpracować z nimi długoterminowo. W konsekwencji wysoka jakość produktów i usług, troska o środowisko, całkowita terminowość i krótki czas dostawy należą do najważniejszych celów przedsiębiorstwa.

 

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników mają najwyższy priorytet. Jesteśmy przekonani, że praca zgodna z zasadami bezpieczeństwa i poszanowaniem zdrowia działa na korzyść nie tylko pracowników, lecz tak jak jakość przekłada się na jakość przedsiębiorstwa.

 

Energia i środowisko

Dążenie do obniżenia zużycia energii, wzrostu efektywności jej wykorzystania oraz zastosowania odnawialnych źródeł energii to ważne kroki w kierunku ochrony i zachowania środowiska naturalnego, podejmowane przez spółkę DewertOkin.

 

Tworzymy kryteria ekologiczne, mierzymy naszą efektywność środowiskową, wyznaczamy cele, które pozwolą nam ją zwiększyć i informujemy o tych działaniach. A wszystko to zgodnie z ustawami i przepisami ochrony środowiska, do których przestrzegania się zobowiązaliśmy. Nasi pracownicy są przy tym naszymi najważniejszymi partnerami. Informujemy ich, jakie konsekwencje dla środowiska mają ich działania i przeprowadzamy szkolenia w tym zakresie.

 

Jakość i środowisko a międzynarodowa konkurencja
Aby dowieść międzynarodowej konkurencyjności spółki DewertOkin GmbH za cel postawiliśmy osiągnięcie kluczowych wskaźników efektywności (KPI). Zaliczają się do nich efektywność środowiskowa oraz jakość.

 

Zarząd
Dirk Flören


Do pobrania:   

CERTIFICATE ISO 9001:2015_DO_Kft. (EN)

CERTIFICATE ISO 14001:2015_DO_Kft.(EN)