E-mail Zapytanie
Brake alarm

ALARM HAMOWANIA

Audiowizualny alarm wyzwalany np. przez zwolnienie hamulca łóżka szpitalnego. Przypomina o wyjęciu wtyku z gniazda (alarm hamowania jest dostarczany razem z podświetleniem łóżka z przyłączem na pilot CARE). Można dodać później. Jest kompatybilny z każdym sterownikiem DEWERT na 3 lub 4 silniki z przyłączem na pilot CARE. (dodatkowo opcja użycia jako podświetlenie łóżka, dostępny także wariant do FURNIBUS)

Wyposażenie standardowe

Wilgotność względna

30% – 75%

Temperatura otoczenia

+10°C - +40°C

Produktinformationsanfrage PL

Więcej pytań?
captcha