E-mail Zapytanie

Patenty

Jesteśmy przedsiębiorstwem działającym na rynku międzynarodowym i właścicielem kliku zgłoszonych patentów i wniosków patentowych. Chcemy wyraźnie poinformować o prawach własności intelektualnej wyszczególnionych poniżej. Poniższe prawa własności intelektualnej dotyczą produktów, metod lub cech produktów. Te produkty oparte na naszych patentach mogą być sprzedawane osobno lub jako część innego produktu.<br/><br/>作为国际公司,我们拥有几个待审批的专利和专利申请。最值得注意的是,我们想告知您如下的 知识产权的相关内容。下面列出的知识产权涉及产品、方法或产品特点。这些利用我们的专利的 产品可以单独出售,或作为组合产品的一部分出售。<br/><br/>Do otwarcia tego pliku potrzebny jest program Adobe Acrobat. Jeżeli Adobe Acrobat Reader nie jest zainstalowany, można pobrać go tutaj.jeżeli Adobe Acrobat Reader nie jest zainstalowany, można pobrać go tutaj.

TytułPobieranie
Informacja o IP