Filozofia przedsiębiorstwa + główny kurs

Filozofia przedsiębiorstwa

Nasze przedsiębiorstwo, spółka DewertOkin GmbH, jest aktywne na arenie międzynarodowej. Centralnym punktem naszej działalności jest projektowanie, produkcja oraz dystrybucja techniki napędowej i systemowej. Polityka przedsiębiorstwa zasadza się na niżej wymienionych zasadach. Do obowiązków zarządu należy wypracowanie tych zasad, ich implementacja oraz demonstracja na własnym przykładzie. Wszyscy pracownicy są współodpowiedzialni za realizację przyjętych założeń. Otrzymują oni od zarządu wsparcie w postaci szkoleń, infrastruktury, motywacji i innych środków. Centralnym zadaniem zarządu jest wytyczenie realistycznych i całościowych celów przedsiębiorstwa, będących wyzwaniem dla naszego zespołu. Plany objęte polityką przedsiębiorstwa dzieli się okresowo na mniejsze, pośrednie cele, komunikowane pracownikom. Wspólne osiąganie celów przekłada się na kolegialne uczucie satysfakcji. Zarząd wspiera pracę zespołową. Pracujemy w dobrze wyszkolonych, wielobranżowych zespołach, szczególnie w fazach projektowania, konstrukcji i planowania. Zamierzeniem zarządu jest tworzenie innowacyjnych produktów wysokiej jakości z poszanowaniem aspektów ekologicznych, ekonomicznych i humanitarnych. Dzięki temu uda nam się zapewnić długotrwałą obecność na rynku i sukces naszego przedsiębiorstwa. 

Dirk Flören

prezes zarządu

Zasady przedsiębiorstwa

KULTURA ORGANIZACYJNA

W naszym rozumieniu kultura organizacyjna to sprawiedliwość, zaangażowanie, szacunek dla pracowników oraz otwarta, szczera rozmowa. Jest to podstawą naszego podejścia do drugiej osoby i gwarancją sukcesu przedsiębiorstwa. Na każdym pracowniku spoczywa odpowiedzialność za własne decyzje. Ponadto wszyscy oczekują odpowiedzialności od innych i działają we wspólnym interesie firmy. Zasada klient-dostawca jest charakterystyczna dla współpracy między członkami naszego zespołu: oznacza to, że spełniamy rolę zarówno klienta, jak i dostawcy. Każdy pracownik wykonuje swoje obowiązki z myślą o wydajności i zysku przy jednoczesnym poszanowaniu i przemyślanym stosowaniu surowców oraz energii. Zgodnie z wyznawaną przez nas kulturą, kadra kierownicza ponosi pełną odpowiedzialność za satysfakcję i wsparcie pracowników.

NASI PRACOWNICY

Profesjonalizm, zaangażowanie, kreatywność oraz integralność naszych pracowników to centralny element sukcesu przedsiębiorstwa. Pomagamy naszym pracowników poprawiać wydajność poprzez system kursów i szkoleń i wspieramy ich rozwój osobisty. Staramy się zapewnić bezpieczeństwo w miejscu pracy oraz wynagrodzenie adekwatne do osiągnięć.

PRAWA CZŁOWIEKA

Przestrzegamy międzynarodowych praw człowieka i we własnym zakresie angażujemy się w ich przestrzeganie. Kategorycznie odrzucamy jakąkolwiek formę pracy przymusowej lub pracy dzieci. Oczekujemy, że nasi partnerzy biznesowi będą także przestrzegać tych zasad.

BRAK DYSKRYMINACJI

Od wszystkich pracowników oczekujemy, że będą działać z poszanowaniem godności osobistej, prywatności oraz dóbr osobistych każdej jednostki. Nie tolerujemy dyskryminacji, molestowania seksualnego, mobbingu i znieważania. Ponadto nie akceptujemy przymusu ani przemocy czy zastraszania. 

 

Więcej informacji można znaleźć tutaj.