stół instrumentariuszki

Dewert oferuje niezawodną technikę napędową do różnych zastosowań w szpitalach i w blokach operacyjnych, również do niezbędnych stołów instrumentalnych czy narzędziowych.

Wybór produktów pokrewnych

Poza podzespołami przedstawionymi powyżej Dewert oferuje także wiele innych produktów dla sektora opieki zdrowotnej. Dla nas jako dostawcy systemowego istotne jest, aby przedstawiać naszym klientom zarówno rozwiązania standardowe, jak układy napędowe dostosowane do indywidualnych potrzeb. Dlatego w tym miejscu można zapoznać się z innymi produktami dla sektora opieki zdrowotnej.