Brake alarm

ALARM HAMOWANIA

Alarm hamulca chroni pacjenta i personel przed zagrożeniem

Niezamierzone zwolnienie hamulca w łóżku pacjenta może spowodować duże szkody. Alarm hamulca Dewert ostrzega przed tym zagrożeniem. Alarm audiowizualny zostaje wyzwolony, kiedy łóżko zostaje zwolnione. Alarm jest układem, w który łatwo można doposażyć łóżko i pasuje do każdego sterownik trzy- i czterosilnikowego Dewert ze złączem pilota CARE. To akcesorium do łóżek szpitalnych charakteryzuje się kompaktowym designem, wysoką odpornością i wytrzymałością. Dodatkowo alarm hamulca łatwo się czyści.

Wyposażenie standardowe

Wilgotność względna

30% – 75%

Temperatura otoczenia

+10°C - +40°C

Produktinformationsanfrage PL

Więcej pytań?
captcha