Potencjalne skutki wojny w Ukrainie:

Wąskie gardła w surowcach i logistyce, spodziewana dalsza eksplozja kosztów.
 

Wojna w Ukrainie i wynikający z niej kryzys humanitarny w spornych regionach wykazują bezprecedensową brutalność. Z wielkim niepokojem i przerażeniem patrzymy na rozwój sytuacji. Wyrażamy nasze współczucie i solidarność z mieszkańcami regionów ogarniętych wojną, z krewnymi ofiar i licznymi uchodźcami.

Spodziewamy się też bezpośrednich skutków wojny, zwłaszcza w zakresie dostaw materiałów bezpośrednio związanych z produkcją lub przygotowaniem do produkcji i montażu naszej techniki napędowej i systemowej.

Ukraina jest jednym z największych eksporterów niektórych gazów szlachetnych i surowców, używanych np. do produkcji krzemu, który jest z kolei surowcem w produkcji półprzewodników. W kraju tym intensywnie wydobywa się mangan, nikiel, kobalt i lit. Wojna w Ukrainie jeszcze bardziej pogłębiła niedobór zasobów energetycznych. Ceny ropy i gazu eksplodują z nie dającymi się jeszcze przez nas przewidzieć tendencjami dalszego wzrostu w segmencie transportu i logistyki.

Ponadto przewidujemy się, że czas transportu z Azji do Europy będzie dłuższy. Transport kolejowy przez Rosję, Ukrainę czy Białoruś nie jest obecnie możliwy. Już przeciążone szlaki żeglugowe są teraz obciążane jeszcze bardziej, ponieważ dochodzi jeszcze dotychczasowy ładunek pociągów. Z tego powodu nie należy oczekiwać złagodzenia cen kontenerów. Już teraz widać, że dostępne zasoby transportowe są przedmiotem przetargów.

Aby zapewnić jak najlepsze zabezpieczenie dostaw komponentów, optymalizujemy dalej nasze analizy asortymentowe pod kątem kluczowych materiałów i planowanie z wyprzedzeniem. Niemniej jednak prosimy o wyrozumiałość w przypadku opóźnień w dostawach; jeśli do tego dojdzie, przekażemy możliwie szybko odpowiednią, dotyczącą zamówienia informację.

Pod koniec pierwszego kwartału 2022 r. oszacujemy, w jakim stopniu opisane powyżej ograniczenia w dostawach materiałów oraz w łańcuchu logistyczno-transportowym wpłyną na koszty montażu i produkcji naszej techniki napędowej i systemowej i podejmiemy wówczas odpowiednie działania. 

Niezależnie od biznesowych skutków konfliktu zbrojnego, my jako firma i nasi pracownicy będziemy pomagać poszkodowanym w Ukrainie najlepiej jak potrafimy, zarówno przez wsparcie finansowe, jak i rzeczowe.

Zespół DewertOkin