Zarządzanie projektem IT

Obsługujemy cały proces projektowania i pilnujemy dla naszych klientów wszystkich zadań. W kwestiach stosowania odpowiednio dobranej metodyki projektowania oprogramowania wiele przedsiębiorstw nadal korzysta z konserwatywnych metod ciągłej i towarzyszącej projektowaniu obsługi projektów. My z kolei wierzymy w zwinne zarządzanie projektami. 

Koncepcje działania, takie jak Scrum, czy Kanban obroniły się nawet w utrudnionych warunkach.

W końcu tworzenie oprogramowania, tak jak cały sektor techniczny, podlega ciągłym zmianom. Okoliczności oraz ramy prawne mogą się zmienić w najkrótszym możliwym czasie. Podczas projektowania mogą się również spontanicznie pojawić różne punkty widzenia lub problemy, których zaistnienia nie sposób przewidzieć nawet przy najbardziej drobiazgowym planowaniu i najdokładniejszym wyjaśnianiu wszystkich kwestii.

Gdy pojawia się taka sytuacja, manager projektu musi móc reagować na życzenia klienta z odpowiednią elastycznością. Zasada jest przecież znana: Mówiąc obrazowo, sztywne, twarde drzewo, które opiera się zawierusze w końcu pęka, jednak elastyczny bambus, który szybko i elastycznie reaguje na nowe okoliczności, nie tylko przeżywa, ale również rozwija się. 

To właśnie miejsce, w którym trzeba zastosować zwinne zarządzanie projektem.

Pozwala ono na dopasowanie się do stale zmieniających się okoliczności, dzięki czemu, poprzez szybkie wdrożenia, jest w stanie przekuć nawet utrudnione warunki na przewagę konkurencyjną – zwinne zarządzanie projektem to zatem nie tylko lepsze i efektywniejsze wykorzystanie dostępnych zasobów. 

Planujemy, kontrolujemy i sterujemy przebiegiem projektów dbając o to, aby wszystko przebiegało sprawnie i mieściło się w przewidzianych ramach czasowych. Znacząco przyspiesza to przebieg projektu. Zwłaszcza przy dużych i złożonych projektach wyraźnie korzystamy z takich zasad jak mobilne projektowanie oprogramowania i zwinne zarządzanie. 

Tak, jak w przypadku wszystkich innych aspektów naszej działalności, również w tym przypadku obowiązuje zasada, w myśl której współpracujemy z klientem na każdym etapie projektu tak ściśle, jak to możliwe, opierając się na uzyskanej informacji zwrotnej. W ten sposób unikamy ewentualnych problemów i sprawiamy, że Państwa projekty są tak samo mobilne, jak nasz sposób postępowania.

OUR SKILLS