Osoby starsze objęte opieką i członkowie ich rodzin będący potencjalnymi opiekunami w Europie

01.03.2022

Z powodu przemian demograficznych i starzejącego się społeczeństwa zwiększa się liczba osób, które w podeszłym wieku potrzebują pomocy. W związku z tym ciągle rozbudowywany jest też sektor opieki nad osobami starszymi. Poszukiwany jest dodatkowy, wykształcony personel pielęgniarski, powstają nowe centra seniorów, a mobilna opieka nad seniorami w obszarze home care przeżywa wyjątkowy rozkwit. Mimo to udział członków rodzin, nieoficjalnie sprawujących opiekę nad chorymi, wciąż jest bardzo wysoki i w wielu europejskich krajach znacznie przekracza połowę wszystkich przypadków. Taka forma rodzinnej pielęgnacji rozpowszechniła się w 2020 roku szczególnie w Europie Południowej. W Hiszpanii jest nią objętych około dwóch milionów osób, we Francji ok. 2,7 miliona, a we Włoszech członkowie rodzin troszczą się nawet o 3,2 miliona swoich krewnych.

Pracownicy działu sprzedaży

Tino Leipholz
Leipholz@dewert.de

Tylko w Szwajcarii większość osób wymagających opieki otrzymuje ją w placówkach opiekuńczych, a zwłaszcza w formie opieki domowej. We wszystkich innych badanych krajach Europy, to głównie członkowie rodzin opiekują się swoimi krewnymi. Opieka instytucjonalna w odpowiednich placówkach, tak samo jak profesjonalna opieka domowa, jest sprawowana przez wykwalifikowany personel przy pomocy najnowocześniejszej techniki. Natomiast opieka rodzinna wykazuje często pewne deficyty w wyposażeniu w środki pomocnicze. Opieka domowa świadczona przez wykwalifikowanych specjalistów lub przeprowadzka do dobrej placówki opiekuńczej przynosi często ulgę pacjentom i ich rodzinom. Inną możliwością jest udostępnienie opiekunom osób starszych koniecznego sprzętu, jak np. łóżka do opieki długoterminowej. Mając na uwadze dobro seniorów, pozwala to na sprawowanie nad nimi lepszej, codziennej opieki.

Stosowane środki pomocnicze, obojętnie czy w placówce opiekuńczej, czy w domu, muszą spełniać najwyższe standardy bezpieczeństwa i być łatwe w obsłudze. Zagwarantować trzeba też odpowiedni stosunek ceny do jakości i trwałość sprzętu technicznego, co ma zapewnić pełne i niezawodne zaopatrzenie pacjenta. Dewert oferuje właśnie takie produkty i systemy aplikacji, których rynek pielęgnacyjny potrzebuje. Łóżka do opieki długoterminowej, podnośniki dla pacjentów, wózki inwalidzkie czy ułatwienia dostępu do pojazdu są wyposażone w naszą niezawodną technikę napędową, złożoną z mocnych i inteligentnych podzespołów. Megamat20 umożliwia delikatną regulację urządzenia z siłą nacisku do maks. 6000 N. Nasze sprawdzone i kompaktowe sterowniki jak MC20 nadają się do zastosowań, w których krytyczne znaczenie ma przestrzeń montażowa i pozwalają na złożone profile ruchu Nasze portfolio obejmujące intuicyjne elementy obsługi z zabezpieczeniem przed pierwszym błędem, jak IPROXX20, oferuje personelowi pielęgniarskiemu i pacjentom najwyższy komfort i intuicyjną obsługę aplikacji.

Aby poprawić opiekę na całym świecie, wciąż rozwijamy naszą technologię. Im inteligentniejsza jest technika i sprzęt, tym lepsza jakość życia pacjentów, członków ich rodzin i personelu pielęgniarskiego.