Szpital przyszłości: BEWATEC zapewnia infrastrukturę cyfrową

12.08.2021

Cyfryzacja dotarła już do wielu niemieckich szpitali. Tym samym pandemia koronawirusa wyraźnie przyspieszyła postęp: Pacjenci z wdzięcznością przyjmują działania, takie jak wideoporady, umawianie terminów i wystawianie zwolnień on-line. Ponadto Niemcy, w ramach ustawy na poziomie federalnym, regulującej przyszłość szpitali, przeznaczyły w roku 2021 trzy miliardy euro na inwestycje szpitali w nowoczesne możliwości obsługi sytuacji nagłych i bezpieczeństwo IT. Na poziomie landów zostaną uruchomione dalsze środki inwestycyjne, sięgające 1,3 mld. euro.

Pracownicy działu sprzedaży

Tino Leipholz
Leipholz@dewert.de

Pierwsze kroki w kierunku cyfryzacji są już wprawdzie za nami, jednak cel, jaki postawiły sobie niemieckie szpitale nadal jest odległy. Badania prowadzone przez Cherwell i Deloitte wykazały, że istnieją pewne trudności organizacyjne, przekładające się na niewielkie zastosowanie technologii cyfrowych. 61 procent pracowników niemieckich szpitali określają jako główny problem biurokrację w ochronie zdrowia. Ponad połowa ankietowanych pracowników postrzega jako wyzwanie koszty technologii. 42 procent uważa, że identyfikacja prawidłowej techniki jest trudna.

Jednocześnie spodziewane korzyści cyfryzacji w odniesieniu do poprawy procesów i jakości zaopatrzenia są znaczne. Według badań, większość pracowników liczy na prostą i efektywną realizację zadań biurokratycznych (67 procent). Niemal połowa ankietowanych życzy sobie lepszych usług dla pacjenta. 44 procent liczy na nieskomplikowaną realizację zadań medycznych dzięki technologiom cyfrowym.

BEWATEC, członek DewertOkin Technology Group, demonstruje na swojej platformie i w aplikacji ConnectedCare jak może wyglądać ułatwienie procesów pracy dzięki rozwiązaniom cyfrowym. Działa to tak: BEWATEC.ConnectedCare jest platformą stawiającą pacjenta w centrum zainteresowania i pełni funkcję bazy infrastrukturalnej, łączącej pacjenta, dostawcę świadczeń, istniejące i planowane systemy. Aplikacja umożliwia szpitalom utrzymywanie cyfrowych relacji z pacjentami w całym procesie terapeutycznym. W ten sposób BEWATEC oferuje pacjentom kompleksową, cyfrową Patient Journey przez wszystkie uniwersa urządzeń – przed pobytem szpitalnym, w jego trakcie i po nim. Wśród oferowanych rozwiązań dostępne są np. zarządzanie terminami, umawianie pobytów szpitalnych oraz przesyłanie dokumentacji związanej ze skierowaniem, harmonogramu przyjmowania leków i innej dokumentacji terapeutycznej. Skutkiem tego jest lepsza wymiana informacji, mniejsze obciążenie pracowników szpitala i efektywniejsze procesy w codziennym funkcjonowaniu.  

Grupa BEWATEC tworzy razem z DewertOkin centrum kompetencyjne dla segmentu techniki medycznej DewertOkin Technology Group. Jako innowacyjne przedsiębiorstwo, Dewert Okin stale rozwija przyszłościowe systemy dla sektora szpitali i pielęgnacji – to idealnie uzupełnia ofertę BEWATEC. W końcu cyfryzacja to nie tylko procesy, ale też zastosowania medyczne, takie jak łóżka do intensywnej terapii, kozetki terapeutyczne i jednostki zasilania. Pod marką Dewert, DewertOkin oferuje wysokiej jakości, inteligentną technikę napędów i systemy oraz nowoczesne elementy obsługowe wraz z szeroką gamą akcesoriów smart bed.