CE + dyrektywa maszynowa

Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE

Wraz z opublikowaniem dyrektywy 2006/42/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 17.05.2006 r. w sprawie maszyn, zmieniającej dyrektywę 95/16/WE w dniu 29.12.2009 r. weszły w życie nowe postanowienia regulujące wprowadzenie maszyn do obrotu. Przejście ze starego stanu prawnego nie odbyło się płynnie, co oznacza, że od dnia 29.12.2009 r. należy stosować się wyłącznie do nowych przepisów.<br/>Ze względu na tę zmianę wymogów prawnych chcielibyśmy w skrócie przybliżyć Państwu zagadnienia oznakowania CE naszych produktów oraz fakt dołączania instrukcji wbudowania lub montażu.

Oznakowanie CE

Wszystkie produkty wprowadzone do obrotu przez przedsiębiorstwa objęte zakresem obowiązywania regulacji podlegają dyrektywie EMC (2014/30/UE) lub dyrektywie niskonapięciowej (2014/35/UE). Z tego powodu te wyroby należy opatrzyć oznakowaniem CE, nawet jeśli są one maszynami nieukończonymi w myśl § 16 punkt 3 nowej dyrektywy maszynowej oraz § 6 punkt 3 niemieckiego rozporządzenia w sprawie maszyn – 9.GPSGV. Wynika to z artykułu 1 punkt 2 (k) dyrektywy maszynowej 2006/42/WE.

Instrukcja wbudowania i instrukcja montażu 

Ze względu na to, że wszystkie produkty wprowadzone przez przedsiębiorstwa objęte zakresem obowiązywania regulacji są maszynami nieukończonymi w rozumieniu nowej dyrektywy maszynowej i że maszyny te są dostarczane wyłącznie do klientów, którzy tworzą z nich maszyny ukończone (B2B), sporządzane są tylko instrukcje wbudowania i montażu, które udostępnia się pierwszy i ostatni raz podczas kontroli pierwszej serii produkcyjnej lub w przypadku zmiany produktu. Ponadto istnieje możliwość bezpośredniego pobrania instrukcji wbudowania i montażu ze stron internetowych „www.dewert.de” oraz „www.okin.de”.

Prosimy o wyrozumiałość dla faktu, że ze względu na prawnie wiążące przepisy dyrektywy maszynowej 2006/42/WE nie możemy wydać innych dokumentów.

Zakres obowiązywania: 
wszystkie produkty opracowane i wytworzone przez DewertOkin GmbH, sprzedawane pod marką DEWERT oraz OKIN      .

Dr.-Ing. Josef G. Groß
Członek zarządu

Do pobrania: 
Dyrektywa maszynowa (pdf, 94 KB) (DE)
CE (pdf, 404 KB) (DE)