RoHS

Deklaracja zgodności


Dyrektywa europejska 2011/65/UE „RoHS” z dnia 8 czerwca 2011 r., w zmienionym brzmieniu załącznika II z dnia 31.03.2015 r.

Dyrektywa 2011/65/UE, Restriction of the use of certain Hazardous Substances, w skrócie nazywana „RoHS”, regulująca koncentrację substancji szkodliwych oraz ograniczenie stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Dyrektywa została wdrożona do prawa krajowego przez ElektroG.

Od dnia 8 czerwca 2011 r. obowiązują wartości graniczne koncentracji substancji szkodliwych dla ołowiu, rtęci, kadmu, sześciowartościowego chromu oraz bolibromowanych eterów fenylowych dla nowego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wprowadzanego do obrotu.

Nasze przedsiębiorstwo jest aktywne międzynarodowo, a kwestię ochrony środowiska i zasobów naturalnych traktuje jako swój obowiązek. Realizacja postanowień dyrektywy RoHS jest dla nas oczywistością. Z tego powodu wszelkie elementy konstrukcyjne produktów DewertOkin podlegają kontroli przeprowadzanej w ścisłej współpracy z poddostawcami.

W imieniu spółki DewertOkin GmbH niniejszym potwierdzamy, że nasze produkty a także ich podzespoły spełniają prawne wymagania dyrektywy europejskiej 2011/65/UE RoHS, które weszła w życie 8 czerwca 2011 r.

To oświadczenie zastępuje oświadczenie co do dyrektywy 2002/95/WE RoHS z dnia 1 czerwca 2006 r. Kirchlengern, 21 listopada 2016

DewertOkin GmbH
Dr.-Ing. Josef G. Groß

Dyrektor zarządzający

Do pobrania:
Deklaracja zgodności (pdf, 26 KB) (DE)