REACH

REACH – rozporządzenie Komisji (UE) w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów 

(Rozporządzenie WE nr 1907/2006) PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Z dniem 1 czerwca 2007 r. wszedł w życie akt prawny o nazwie REACH (Registration Evaluation Authorisation of Chemicals). REACH to rozporządzenie kierujące się do wszystkich producentów chemikaliów z siedzibą w UE, importerów wprowadzających chemikalia do UE oraz wszelkich przedsiębiorstw wykorzystujących chemikalia lub sprzedających je. Jest to rozporządzenie wiążące dla wszystkich krajów członkowskich UE i nie wymaga dodatkowego wprowadzenia do prawa krajowego.


Objaśnienie dot. REACH 

  • W myśl hierarchii rozporządzenia REACH, jako projektant, producent i dystrybutor, DewertOkin GmbH pełni rolę tak zwanego „dalszego użytkownika”, ponieważ ani nie produkuje samodzielnie preparatów czy substancji, ani nie nabywa ich poza Europejskim Obszarem Gospodarczym [EOG]. 
  • Jako że spółka DewertOkin GmbH działa wyłącznie jako „dalszy użytkownik”, nie ma obowiązku samodzielnej rejestracji substancji. Z tego względu informujemy wszystkich naszych dostawców o spoczywającym na nich obowiązku rejestracji lub rejestracji wstępnej. 
  • DewertOkin GmbH nie jest w stanie udzielić informacji o stanie rejestracji bądź rejestracji wstępnej materiałów, ponieważ większość naszych dostawców, tak jak DewertOkin GmbH, przyjmuje role „wtórnego użytkownika” albo dystrybutora, a tym samym wymagają od dostawców na wcześniejszych etapach rejestracji istotnych materiałów. W związku z tym nie mamy obecnie możliwość sformułowania ostatecznych oświadczeń. 
  • Jako projektant, producent i dystrybutor DewertOkin GmbH w przypadku dystrybucji na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego ma obowiązek informowania o ewentualnej obecności substancji stwarzających powody do obaw (REACH art. 57, 59) od wartości granicznej wynoszącej 0,1% wag. produktu zgodnie z art. 33 (1.).  


Zakres obowiązywania: 

  • produkty opracowywane i wytwarzane przez DewertOkin GmbH oraz sprzedawane pod marką Dewert oraz OKIN. 

 

Dr.-Ing. Josef G. Groß
Prezes zarządu
Kirchlengern, 20-04-2020

Downloads: REACH (pdf, 307 KB) (EN)